Snabbt och kort  6:

Vardagslivets djupsinnigheter: Familjerutiner under adolescensen förutsäger livsstilsutvecklingen för  unga vuxna.

The Profundity of the Everyday: Family Routines in Adolescence Predict Development in Young Adulthood

Av AW Burton, GH Brody T YU et al ; Journal of Adolescent health, 2019 64: 340-346

 

Den aktuella undersökningen genomfördes på landsbygden i Georgia, där fatttigdomen och arbetslöshet  är hög. Den omfattade 504 afroamerikanska ungdomar och deras föräldrar med start när de unga var 16 år. Gruppen  följdes i 6 år framåt. Utfallet omfattade olika  livsstilsfaktorer som bruk av alkohol, känslomässig mognad, eventuella fortsatta studier på college och till och med epinefrinnivåer (urinprov över natt). Det fanns en kontrolllgrupp. Det man studerade var 7 olika familjerutiner såsom gemensamma middagsmåltider, fasta sängtider, att ungdomarna hade uppgifter att sköta hemma, etc

Resultatet var att tydliga familjerutiner resulterade i bättre livsstil hos de unga som vuxna, oberoende av familjernas socioekonomiska status eller föräldrarnas disciplineringsmetoder.

Denna studie faller in i mönstret från andra  studier som just betonar vardagslivet, att livet är förutsägbart och att det finns stabilitet.  En gemensam middag dagligen bara det , är ett inte ovanligt studieämne. En studie visade att språkutvecklingen blev bättre vid gemensamma måltid, en annan färre ätstörningar hos ungdomarna. Tyvärr har jag inte referenserna till dessa artiklar kvar. Men den här citerade artikeln innehåller flera värdefulla referenser tillvikten av  familjerutiner som i det långa loppet påverkar ungas livsstil som vuxna.

 

Det kräver faktiskt en hel del styrka hos en själv som förälder att få till fasta rutiner i familjer med tonåringar. Då kan det ju vara skönt att veta att det lönar sig!!