2017: Mer om e-cigaretter i två färska artiklar:

  1. Electronic Cigarette Use by Youth: Prevalence Correlates, and Use Trajectories From Middle to High School

Av E Westling, JC Rusby, R Crowley och JM Light, i Journal of Adolescent Health 2017, vol 60 sid 660-666

  1. Electronic Nicotine Delivery Systems and Accaptability of Adult Smoking Among Florida Youth: Renormalization of Smoking?

Av K Choi, R Grana och D Bernat i Journal of Adolescent Health 2017, vol 60 sid 592-598

 

Fortfarande kämpar forskarna med den tidigare frågan om e-cigaretter, som till synes är hälsosamma kan leda till tidigt beroende av nikotin. Kan den fräcka lilla prylen innebära att cigarrettrökning tenderar till att bli ett normalt och acceptabelt beteende igen, efter tre dekader då cigarrettrökning gått ner och fått stämpeln som ohälsosamt? Ur folkhälsosynpunkt mycket oroande.

I den första studien följde man en population i Oregon ursprungligen på 1091 individer , från 14.4 års ålder och ett år framåt med täta webbaserade enkäter. I slutändan hade man 71 % kvar i studien, en siffra som är resultat båda av utflyttning och inflyttning av ungdomar till studieområdet.

28 % hade testat e-cigarretter då studien startade och detta oberoende av kön eller etnicitet. Denna siffra är högra än i andra nationella studier och representerar en tid då Oregon ännu inte hade infört reglering av e-cigarretter, (detta skedde i maj 2015). Man följde deltagarnas samtidiga bruk av vanliga cigarretter, narkotika, och alkohol. Avsikten var att följa hur e-cigarrettutvecklingen såg ut under året, och om man kunde se samband med olika bakgrundsfaktorer. 5 % av deltagarna blev dagliga brukare under studieåret, Dessa karakteriserades av att de redan vid studiestarten hade testat mer av alkohol, narkotika och cigarretter och att de under studieåret använde sådant mer regelbundet. Marijuana var den substans som visade starkast samband med e-cigarrettbruk. Konklusionen var att brukare av olika ohälsosamma medel kanske helt enkelt fått ytterligare ett medel på sin repertoar.

Studie 2 är en tvärsnittsstudie från Florida på nära 69000 elever i Middle and High school (ungefär 12-18 års ålder) med 81 resp 78% svarsfrekvens. Studien genomfördes år 2014 som en skriftlig anonym enkät i klassrummet. Målsättningen var att undersöka om eget bruk av e-cigarretter, reklam för e-cigaretter samt e-cigarrettbrukare i omgivningen fick ungdomar att tycka att vuxnas rökande av traditionella cigaretter var acceptabelt. Utöver bakgrundsfrågor fick deltagarna frågor av typen ”Har du någonsin använt… ” resp under de senaste 30 dagarna använt, sett reklam etc. De fick också frågan om någon i deras omgivning använde e-cigaretter. Slutligen två frågor om huruvida cigarrettrökning är acceptabelt: ”Tror du att dina kompisar anser att cigarrettrökning bland vuxna är acceptabelt” , resp ”Tror du att folk där du bor tycker att cigarrettrökning är OK?”

Resultatet visade som förväntat att äldre elever hade använt e-cigarretter oftare än yngre och men också oftare bodde ihop med e-cigarrettanvändare. Men det var ingen skillnad i utsatthet för reklam för e-cigarretter mellan äldre och yngre elever och även unga som aldrig rökt kände sig lika utsatta för denna reklam.

De som använde e-cigarretter och var utsatta för reklamen uppgav en högre acceptans av cigarrettrökning hos vuxna än de unga som aldrig brukat e-cigarretter . Bland äldre deltagare som själva inte rökte cigarretter, men som bodde med personer som använde e-cigarretter uppfattade man att kompisar hade en hög acceptans av vuxenrökning. Mellanstadieelever som själva rökt någonsin och som bodde med vuxna e-cigarrettanvändare uppfattade att samhället omkring dem accepterade rökning hos vuxna. Sammanfattningsvis anser man att dessa är i riskzonen att bli rökare

Båda artiklarna är välskrivna, har mycket intressanta ingresser med genomgång av olika data beträffande rökning av alla slag, och läsvärda även av denna anledning. Båda har avancerade statistiska beräkningar som jag aldrig varit i närheten av, men som visar den goda statistikens möjligheter att sålla i data. Jag upplever det som välgjort och rimligt. Det handlar ju om studier där deltagare tillkommer och andra försvinner, och där olika bakgrundsfaktorer skall vägas ihop på ett sanningsenligt sätt.

Studierna är utförda i USA och frågan är väl hur applicerbara dessa data är för svenska förhållanden. Men faktum är att cigarettföretagen på nätet har förföriska beskrivningar nu som tidigare och att unga har tillgång till e-cigaretter, även o det inte kryllar av fysiska butiker. Artiklarna kan också inspirera till svneska uppföljningar

Snart är det väl dags att kolla vad CAN kan berätta för oss om bruk av e –cigarretter i Sverige. Är det ett rejält hot, eller är det en fluga som alkoläsk och lättöl?

170805