Flash-nyheter 1

Vi har väl alla sådan kunskap som känns självklar. Men ibland undrar man. Och det kan vara skönt att få belägg för att man fortfarande har rätt. Eller tvärtom, måste omvärdera sin kunskap.

Så jag tänker starta en kort serie av nyheter om kända fakta med referenser och allt. Bara att gå in och kolla upp detaljer när man behöver. För den här typen av kortfattade nyhetsblänkar kommer att bli ytlig.

Jennifer Wang, P Fielding-Singh: How Food Rules at Home Influence Independent Adolescent Food Choices. Journal of Adolescent Health 63(2018) 219-226. Härligt att få belägg för det. Att vi haft regler för våra barn om vad som är hälsosamt att äta och sen få belägg för att de själva gör hälsosamma matval som unga.

 

Julie K. Johnson: Elucidating the Impact of Adolescent Marijuana Use. Editorial. Journal of Adolescent Health 63(2018) 129-130  SAMT

Geeorg Sam Wang et al : Impact of Marijuana Legalization in Colorado on Adolescent Emergency and Urgent Care Visits. Journal of Adolescent Health 63(2018) 239-241.

Vi är nog många som undrat hur legalisering av marijuana skulle påverka ungdomars hälsa. Till mångas förvåning hände inte så mycket i USA nu när hälften av staterna har legaliserat. En översikt av uppmätta effekter finns i första artikeln. Men i den andra artikeln har man gått in specifikt på akutbesök i Colorado orsakade av marijuanabruk och funnit att akutbesöken har ökat signifikant efter legaliseringen från 1.8 akutbesök per 1000 akutbesök 2009 till 4.9 akutbesök år 2015. Olika negativa effekter av marijuanabruk som ligger bakom akutbesöken.

 

Om friskfaktorernas s betydelse för ungdomars hälsa hos dem som utsatts för svåra traumata som barn (ACE= Adverse Childhood Experiences)

Scott B Harpin: Adverse Childhood Experiences and Resilience: Implications for Marginalized and Vulnerable Young People. Journal of Adolescent Health, Editorial 64(2019) 3-4 SAMT

Kristen Clements-Nolde och R Waddington: Adverse Childhood Experiences and psychological Distress in Juvenile Offenders: The Protective Influence of Resilience and Youth Assets. Journal of Adolescent Health 64(2019) 49-55

De friskfaktorerna som man räknar in här är i princip de vanliga, föräldrar, skola, kamrater, andra viktiga vuxna samt  viktiga stödinsatser i samhället. Och de ACE-drabbade inkluderar här hemlösa ungdomar, de i ungdomsvård och kriminalvård, i fosterhem och de  som varit utsatta för trafficking och liknande. Man trycker på vikten av att engagera föräldrar om möjligt och att god kontakt med skola var viktiga faktorer för framgång. Och detta handlade ju om samhällets verkliga olycksbarn.