Physicians Talking About Sex, Sexuality and Protection With Adolescents

By Lindsay Fuzzell, SC Shields, SC Alexander and JD Fortenberry

Journal of Adolescent Health, vol 61, sid 6-23, juli 2017

Detta är en översiktsartikel över temat i totalt 4780 artiklar publicerade i maj 2016. Efter strikt gallring återstod 33 artiklar, som fokuserade på själva samtalen mellan tonåringar och läkare. 22 artikel innehöll ungdomars egna rapporter över samtalen, 8 inkluderade rapporter från både läkare och tonåring och tre utgjordes av audioregistrerade samtal. I studierna fanns kvalitativa analyser men oftast kvantitativa analyser med beskrivande statistik eller både ock

I Sverige har ungdomar tillgång till på proffisiga samtalspartners om sexrelaterade frågor på ungdonsmottagningarna , som finns i hela lanadet. Så är inte fallet i USA. Där är det vanligt att familjer låter sina ungdomar en gång om året gå på hälsosamtal till familjens husläkare. Man kan utgå från att dessa unga kommer från familjer med god ekonomi och tillgång till adekvat sjukförsäkring..

Innehållet i dessa samtal kan ändå ha en viss bäring här i Sverige. Ungdomar träffar läkare inte bara på ungdomsmottagningar, utan även i samband med olika sorters akutbesök , vid regelrätta kontroller hos sjukhusspecialister vid kronisk sjukdom etc. Dessa vårdgivare har inte ungdomsmottagningarnas kompetens ,och därför kan denna artikel vara en tankeställare även i Sverige. Och kan linspirera till en enklare forskningsrapport för en medicine studerande eller en sjuksköterskeelev.

Översiktsartikeln fokuserade på tre teman

  1. Sexuell attraktion och sexuell orientering. . 20 av 33 artiklar nämnde överhuvudtaget inte ämnet. Självrapporter från läkare angav att de kände sig besvärade av ämnet. De flesta tonåringar uppgav att ämnet aldrig kom upp och att de också kände sig besvärade att prata om det. Om ämnet kom upp var det som en allmän orientering med sexprat, Sällan nämndes ordet attraktion . I studien med audiovisuell registrering förekom könsneutral diskussion bara i 3% av tillfällena, i resten av samtalen refererade man utan videae til tonåringen som heterosexuell, passivt eller indirekt.
  2. Sexanamnes, samlag och mastrubering. Sexuell anamnes handlade om historiken. Om samtalen handlade om samlag så var det genomgående traditionella vaginala samlag som avhandlades. Anala samlag förekom inte ens tema.. Att diskuteera masturbering eller ömsesidig sexuell aktivitet utan penetration var ovanligt. Det förekom bara i två av studierna, och då bara i mindre än 10 % av patientbesöken .. Överlag använda läkarna gärna generella uttryck i samtalen, typ ”Sexuell aktivitet”. I den audlo-registrerade studien ingick sexdiskussion i genomsnitt bara under 36 sekunder.
  3. Antikonception och STI_skydd diskuterades i 20 studier. Fler läkare än undomar angav att ämnet diskuterats. Om läkarna hade grnterat sekretess , var de unga mer öppna i sina diskussioner med frågor på detta område.

Artikeln slutar med många kloka ord och konkreta råd om hur läkare kan komma längre med mer ändamålsenliga samtal om sex med ungdomar som berör fler viktiga frågor för unga. Vad jag skulle rekommendera är att intresserade grupper av läkare som känner att de kan för lite om detta, ordnar utbildningsprogram med hjälp förslagsvis av den lokala ungdomsmottagningens personal eller andra proffs , som hanterar dessa frågor kontinuerligt

Ovanståenda referat är ytligt, men den intresseradeläsaren hänvisas till originalartikeln , där varje studie finns refererad. Jag kan också på begäran skicka en länk .

20170907