The WHO World Tobacco Day 2020… Tactics to Manipulate Children and Young People and Hook a New Generation of Users.av SSt Claire, R Fayokun et al, samtliga vid WHO; Geneve. Journal of Adolescent Health 2020 vol 67, p334-337
SAMT
Protecting Youth from the Risks of Electronic Cigarettes. Position Paper från Journal of Adolescent Health 2020 vol 66, p127-131. officiellt uttalande från föreningen

Sammanfattning: På mindre än en dekad har e-cig-bruk utvecklats till den viktigaste ingångsporten för ungas nikotinbruk med alla risker det innebär för ungas fysiska hälsa, hjärnans utveckling och eskalering till tyngre droger och alkohol

Så vilken roll har Svensk förening för Ungdomsmedicin?Sveriges ungdomsmottagningar / FSUM i detta arbetet??? Elevhälsan?
Non-smoking generation ?
Lokala folkhälsoråd?

Låt oss diskutera olika kloka synpunkter på detta.
Är det ett allvarligt hälsoproblem i Sverige också som ni ser det?
Kan vi samarbeta för bättre slagkraft??
Vem tar initiativet i så fall???
Alla är vi trötta nu i coronatider , men kan man ändå tänka långsiktigt?

WHO och The Society for Adolescent Health and Medicine, två viktiga organisationer, är båda mycket upprörda över tobaksindustrins försök att manipulera ungdomar via främst e-cigaretter för att förse sig med nya kunder, nu när rökandet minskar generellt pga strängare lagar. Dessa två artiklar är gulgruvor med fakta kring rökandet och dess risker, men också förslag på arbetssätt.WHO-artikeln har en hel tabell med olika marknadsföringsstrategier som Big Tobacco använt i manipulativt syfte. I hela världen ökar bruket av e-cig bland unga. Aktuella data för Sverige finns på CAN och årets CAN-undersökning borde pågå nu. Framförallt gymnasieungdomar har ökat sitt bruk

Att använda e-cig är relativt nytt och kan anses coolt bland unga. Dessutom har tobaksindustrin tagit fram engångcigaretter som är billiga. Vätskan i behållarna har anpassats efter ungas smaker med mint, frukt och godisinslag.Vätskan innehåller dessutom en del carcinogener. Ibland har ungdomar blandat i cannabis, och detta tror man är orsaken till en allvarlig lungsvikt som drabbat ungdomar.

Nikotinet som sådant har kända biverkningar på hjärta och kärl även när det inhaleras. Den allvarligaste biverkan när det gäller unga handlar om hjärnan. Hippocampus, prefrontala cortex och amygdala drabbas framför allt. Dessa områden står för utveckling av arbetsminne, rationellt tänkande och inlärning och nikotinbruk ger akuta problem med irritabilitet, ångest och impulsivitet. Och unga i mellanadoleescens är särskilt mottagliga för manipulativa påståenden då mellanadolescensen styrs av känslomässig impulsivitet och då förmågan till långsiktigt planerade är fullt utvecklat först under tidiga vuxenår.

Så vad göra?
WHO har utlyst/tänker utlysa en World Tobacco Day för att sätta strålkastarljuset på nikotinets faror speciellt för unga. (Tyvärr ingen uppgift när denna dag skall inträffa!) SAHM har i sin artikel listat alla kända
folkhälsostrategier på sammanlagt fyra tättskrivna spalter, och jag nämner här bara de fyra huvudrubrikerna:

Position 1: arbeta för policy och lagregler som förhindrar marknadsföring och försäljning av e-cig-produktger till unga (7 underavdelningar)
Positon 2:Stöd folkhälsoledda kampanjer och utbildningsmaterial till skolor, samhälle och hälsovårdspersonal om riskerna med e-cig till unga.(5 underavdelningar)
Position 3: öka forskningsinsatserna för att utveckla evidensbaserade riktlinjer, som kan förhindra e-cig bruk och få unga att sluta med e-cig.(3 underavdelningar)
Position 4: Stöd utbildning av hälsovårdsarbetare så att de kan screena för e-cig bruk som naturlig del i mottagningsbesöket och kan öka tillgången till evidensbaserad rådgivning och behandling av e-cig bruk. (2 underavdelningningar)

Sammanfattning: På mindre än en dekad har e-cig-bruk utvecklats till den viktigaste ingångsporten för ungas nikotinbruk med alla risker det innebär för ungas fysiska hälsa, hjärnans utveckling och eskalering till tyngre droger och alkohol

Så vilken roll har Svensk förening för Ungdomsmedicin?Sveriges ungdomsmottagningar / FSUM i detta arbetet??? Elevhälsan?
Non-smoking generation ?
Lokala folkhälsoråd?

Låt oss diskutera olika kloka synpunkter på detta.
Är det ett allvarligt hälsoproblem i Sverige också som ni ser det?
Kan vi samarbeta för bättre slagkraft??
Vem tar initiativet i så fall???
Alla är vi trötta nu i coronatider , men kan man ändå tänka långsiktigt?