Flashnytt 3

I USA blir man alltmer oroad över spridningen av e-cig bruk bland unga och också över medicinska problem av smaktillsatserna, konserveringsmedel mm i själva vätskan utöver nikotinet. Society for Adolescent Health ser e-cig-bruket som ett tilltagande folkhälsohot mot unga och har distribuerat bra informationsmaterial till medlemmar att användas  i kontakt med unga, men också till deras förärdrar och yrkesverksamma i vården. Ett urval av dem presenteras nedan , för den som vill lära sig själv, sno ideerna för egna powerpoint och översätta själv.

Ett tilltagande medicinskt problem är att många använder e-cig utrustning  för att inhalera marijuana , som säljs som behållare med hash. Detta innebär upphettning av substanserna och förändrar dem.  Det rapporteras om tilltagande problem med nya  svåra lungsjukdomar som kan bero just på inhalation av hash via e-cigteknik.  I USA är det förbjudet med experimentella studier av narkotika  och det finns alltså ingen forskning alls om vad som faktiskt händer.

The Surgeon General (vilket antikt namn! typ Fältskär!) är USA:s högsta medicinska expertis.

Stanford universitetet är en annan medicinsk auktoritet som har publiceratbra  informationsmaterial

CDC är Center for Disease Control och också en tung myndighet

Så deras data  är vederhäftiga. Men jag är just nu i USA och kan  inte garantera att de olika  länkarna fungerar i Sverige .

Här följer anvisningar:

The US Surgeon General , klicka vidare till vaping. Där finns också ett Tip Sheet for Parents

Med. Stanford.Edu är en svårmanövrerad sajt. Men gå till Continued Medical Education , onlinecourses,  och där finns en bland annat en kurs på 1.5 tim . gratis , om  ”E-Cigarettes Harmful or Harm-reducing ” för läkare sjuksköterskor mm.  Ett allomfattande program . Tillgängligheten till kursen går dock ut i jan 2020

  1. CDC: gå till cdc.gov gå vidare :  Home
  2. Basic Information
  3. Electronic Cigarettes
  4. Outbreak of Lung Injury Associated with E-cigarette Use, or Vaping

PÅ youtubes fonns en uppsjö av videos om e-cig. Leta t ex efter UCLA:s video ”For teens and adults ”. UCLA är en av de största medicinska högskolorna i USA och finns här i Los Angeles

Lycka till !