Referat av artikel i New York Times

Precis som i Sverige visar det sig att unga i USA använder mindre droger av alla slag inklusive alkohol. Detta har pågått stadigt under de sista tio åren. Och nu har forskare börjat undra varför. Man har diskuterat om antirök-propagandan äntligen gett utfall, liksom diskussionen om onödig läkemedelsbehandling vid depression. Missbruk av opoider , främst via läkemedel mot smärta, har uppmärksammamats enormt och kan ha haft betydelse som hämmande faktor.

Men en helt annan förklaring börjar skymta. Är det så att dagens unga får sin dagliga dos av stimulans helt enkelt genom att ständigt ha sin smartphone tillgänglig?. För samtal, skoj, spel av olika slag och tv-serier? Forskarna menar att smarta telefoner stimulerar ungdomar på liknande sätt som droger, och tillfredsställer behovet av spänning, självständighet och önskan om nya upplevelser.

En studie förra året enligt projektet ”Monitoring the Future” fann att bruket av illegala droger, utom marijuana, var det lägsta på 40 år. Även bruket av tunga droger som heroin har gått ner, i motsats till vad som händer i vuxenvärlden. Och mönstret ser likadant ut, oberoende av demografiska faktorer, bland pojkar och flickor, i privata och statliga skolor,

Många forskare finner tanken både rimlig och fascinerande, men påtalar också att det kan vara helt oberoende trender. Hypoteserna saknar hittills bevis.

Men antalet tonåringar som dagligen är helt uppkopplade till sina smarta telefoner är stort. En studie från 2015 påstår att 13-17 åringar anger att de konstant är uppkopplade (Pew Research Center) . Common Sense Media anger att 13-18-åringar i deras studie använde 6.5 timmar dagligen till sina smartphones. De första tonåringar gör när de kommer hem är att kolla sina telefoner. De är sällan utan dem. Och på partyn kan de sitta och surfa i stället för att känna sysslolösa. Och många anger att de har en ursäkt att inte använda droger när de sysslar med sina telefoner. Och unga i artikel beskriver regelrätta kickar när det händer spännande saker i telefonerna.

Forskare kan nu studera vad dessa telefoner gör med nervbanorna i hjärnan. Starka feedback-loopar i hjärnan skapas

Oroliga psykologföräldrar kan påstå att de är mer bekymrade över barnens uppkoppling på nätet än över droger. ”

”De till och med sover med telefonen bredvid sig i sängen”

Och det har ju vi också upptäckt här i Sverige.

.