Slutesultat av Ungdomsmedicinska föreningens skrivelser till eHälsomyndigheten ang vårdnadshavares åtkomst till ungdomars läkemedelsinformation   I samarbete md B LF:s arbetsgrupp för etikfrågor och ungdomars rättigheter

Hej Nils

Jag heter Jenny Carlsson och jag samordnar arbetet på eHälsomyndigheten med att ta bort vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars läkemedelsinformation.

Jag har tagit del av de skrivelser du tidigare skickat in till myndigheten, och jag vill därför nu meddela att eHälsomyndigheten förbereder för att ta bort vårdnadshavares direktåtkomst för gruppen 13 till och med 17 år. Detta gäller inte bara vårdnadshavare utan även de fullmaktstagare som vårdnadshavaren kan ha utsett till tonåringen. Förändringen kommer ske i april.

Du får gärna höra av dig till mig om du har frågor eller synpunkter kring detta.

Vänligen

Jenny

Jenny Carlsson

Godkännandeansvarig

eHälsomyndigheten

daterat 7 feb 2019

Från: Lundin Nils <Nils.Lundin@skane.se>
Skickat: den 7 februari 2019 14:09
Till: Jenny Carlsson <jenny.carlsson@ehalsomyndigheten.se>
Ämne: SV: angående vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars läkemedelsinformation i e-handel

 

Hejsan Jenny!

Varmt tack för detta glädjande besked!

Detta känns som helt i riktning med nuvarande lagstiftning

Jag ser till att uppdatera i mina nätverk i detta!

Vänliga Hälsningar,

Nils

Nils Lundin

enhetschef Föräldra- barn- och ungdomshälsa

t.f. enhetschef Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Ängelholm
MRL UM Skåne

 

Vad bra att du sprider informationen vidare.

Det finns mer information om vår förändring här: https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2019/ehalsomyndigheten-forandrar-direktatkomst-till-receptinformation-via-e-handel-for-att-varna-tonaringars-integritet/

Från Jenny Carlsson 7 feb 2019