Än  en gång om e-cigaretter

Jag har snöat in på bruket av e-cigaretter, nu inspirerad av larmartiklar i USA, där man ser ett tilltagande bruk av e-cigaretter som något som bryter den goda utveckling man haft av mindre tobaksbruk bland ungdomar.

E-cig bruket i USA avspeglas i tre artiklar i novembernumret av Journal of Adolescent Health (JAH) nämligen:

  1. Suzan Burton, Dadich A, Soboleva A et al: Promotion of JUUL on Twitter. Editorial . JAH 63 (2018) 525-526
  2. Jessica Liu, Halpern- Felsher B: The Juul Curriculum is not the Jewel of Tobacco Prevention Education. Commentary. JAH 63 (2018) 527-528
  3. Kar-Hai Chui, Colditz JB, Primack BA et al: Juul: Spreading Online and Offline. JAH 63 (2018) 582-586

 

Juul är det snabbast växande e-cigarettmärket och har på kort tid (2018) tagit över 32% av e-cig-marknaden, enligt ref 3 men 62 % enligt ref 1 .

Juul är en hipp pryl med attraktiva smaker som mango, mint eller gurka, och som innehåller mer nikotin än vanliga cigaretter. Att juula, ”juuling” är ett nytt begrepp. Själva prylen liknar ett USB-minne och kan laddas via datorn, kräver alltså inte batterier. Smart marknadsföring, som t ex att erbjuda skolor ett utbildningsprogram som ytligt sett handlar om att förhindra tobaksrökning har medfört att man tagit sig in i skolor. Spridningen i samhället sker främst via sociala media. En studie visar hur Juuls hemsida sedan sprids vidare i flera led. En spridning via kontakter ger stor påverkan enligt forskare.  I USA är åldersgränsen för tobaksförsäljning 21 år, men Twitterstudien visar att många ungdomar under 21 år delar Twitterbudskap om juuling

Utbildningsprogrammet är avsett för elever som använder Juul på skolans område, skolkande elever men också för regelrätt klassrumsundervisning. Deltagande skoldistrikt får 10000 USD, i dagsläget ca 100000 sek. Problemet med programmet är flera. Tidigare forskning som visar att tobaksindustrins egna utbildningsinsatser snarare stimulerar än förhindrar rökning. Det aktuella programmet diskuterar överhuvudtaget inte hälsoproblemen med tobaksrökning som sådan. Man diskuterar inte heller hur smaktillsatser stimulerar till rökning, och inte heller de medicinska riskerna med smaktillsatserna som nu börjar oroa forskare. Man diskuterar inte källkritik av annonser eller informationsblad. De diskuterar heller inte tobaksindustrins eget intresse av att främja rökning. Huvuddelen av programmet handlar om e-cig-rökning i allmänhet och om grupptryck.

Vad anför ledarskribenten? Det viktiga budskapet de för fram är behovet av reglering av marknadsföringen till ungdomar. Man refererar artiklarna ovan och håller med i deras slutsatser.  Man påpekar producenternas motstridiga budskap, e- cig som ett rökavvänjningsmedel, samtidigt med marknadsföring med bilder utvalda för att locka ungdomar att röka och med attraktiva smaker speciellt riktade till unga.

Ledarskribenten som är från Australiern påpekar att där är e-cig bruk, försäljning och innehav av e-cig och tillbehör  till ungdomar under 18 år förbjudet, medan motsatsen gäller i Nya Zeeland. Men  i båda nationerna gäller förbud för bruk på offentlig plats och annonsering till ungdomar.

Hur är läget i Sverige? Ett steg i rätt riktning är att försäljning av e-cig till unga under 18 år är förbjudet sedan 2017. I Sverige har vi anslutit oss till WHO:s Tobakskonvention. En minskad tobaksanvändning beskrivs som ett viktigt mål för den svenska folkhälsopolitiken (Sveriges riksdag 2016) . Att skydda befolkningen mot tobaksindustrins marknadsföring är ett viktigt delmål.

I CAN:s årliga undersökningar av skolelevers drogvanor från år 2018 har visar siffror om tobaksrökning att den fortsatt att minska som under hela 2000-talet. Av elever  i gymnasiets andra klass röker 23%, i nian 11%. Snusningen ligger kvar på samma nivå. Som tidigare har e-cig bruket ett eget avsnitt. I  gymnasiet har 41% av eleverna testat e-cig 2018 , vilket är en signifikant ökning från 2014. Det är framför allt rökande elever som testar e-cig, men även icke rökare. På frågan varför man prövat e-cig angav de svarande 2014 att smaken lockade.  En grupp angav att det var godare än att röka eller snusa. Ett skäl för e-cig bland de i åk 9 var också att det var lättare att få tag i än vanliga cigaretter.  Alla vet inte heller om de prövat e-cig med nikotin eller inte.

Monitorundersökningen som studerar individer 17-84 år anger att 2% prövat e-cig någon  gång under sista 30 dagarna. Även i den undersökningen var det huvudsakligen rökarna som prövat.

I Sverige dyker varunamnet Juul upp på Google 2016 som en enstaka notis och är hopklumpat med e-cig i allmänhet.

Det finns all anledning att oroa sig för e-cigaretterna tilltagande popularitet, även om det inte verkar som om juulande nått hit. Men med tanke på det som skett i USA finns det all anledning att oroa sig. Inte minst borde vi följa exemplet från länder down under och se upp med reklam riktad till ungdomar och överhuvudtaget fundera på om vår folkhälopolicy betr e-cig kan bli vassare.

OBS: Senaste nytt 190201 från NBC news: Stricter enforcement is needed to stop the teen vaping epidemic, the American Lung Association said in a scathing report that cites the failure of states and the federal government to keep underage kids away from e-cigarettes. The annual ”State of Tobacco Control” report singled out the Food Drug Administration for not taking ”decisive action” to stop e-cigarette and tobacco use by teens and adolescents and to remove menthol cigarettes and flavored cigars from the U.S. market.