Bild från aktivungdom.se

De aktiva och de inaktiva, 2016

Rapport från Centrum för Idrottsforskning, CIF, i samarbete med KI och med Livsmedelsverkets projekt Riksmaten Ungdom publ maj 2017

Sista dagarna har medierna lystet rapporterat om ungdomars stillasittande. Och just idag, 170516, har regeringen faktiskt föreslagit att antalet idrottstimmar enligt läroplanen.skall utökas. Det är faktiskt chockerande resultat på CIF:s studie

Livsmedelsverket är medvetet om att det saknas data både om vad unga äter och hur mycket de rör på sig. Detta har initierat olika studier. Detta är en delrapport, som CIF har utfört om ungdomars motionsvanor.

Yrkesföreningarna, Barnläkarförbundet (2015) och Svenska läkarsällskapets (2016) har antagit riktlinjer om 60 min fysisk aktivitet dagligen för ungdomar, varav tre dagar per vecka med hård motion. Man vet att daglig fysisk aktivitet ökar ungas studieresultat samt livskvalitet (mätt bl a som mindre symtom på depression) samt förebygger framtida hälsan långsiktigt, ökar benmassan och muskelstyrkan. Bunkeflostudien har mer data om detta. Man vet också att de som grundlägger goda motionsvanor som unga oftast fortsätter att motionera även senare i livet.

CIF:s studiedeltagare är representativt utvalda av Statistiska centralbyrån. Det är1677 ungdomar av 2413 inbjudna i åk 5 och 8 samt gymnasiets åk 2. Tidigare studier om ungdomars motionsvanor bygger på olika sorters självrapporter, men i denna studie har man mätt fysisk aktivitet objektivt med accelerometer under en vecka på en mindre grupp. Forskarna har specificerat medelaktiviteten per dygn med mätvärdet CPM (counts per minute) . Under 100 CPM räknas som stillasittande, 100-2295 CPM som låg aktivitet och över 4012 CPM som hög aktivitet.

Som i alla tidigare studier ser man att pojkar rör sig mer än flickor, och att fysisk aktivitet avtar med åldern. I rapporten finns många illustrativa figurer och tabeller. Kort sammanfattat framgår att fysisk aktivitet på helger är lägre än under skoldagarna. 74% av alla flickor tillbringar hela helgdygnen stillasittande. För alla pojkar är det 71%. Flickor på gymnasiet har i genomsnitt 30 min måttlig till hög intensitet på helgerna. Flickor alla åldrar har måttlig till hög intensitet i genomsnitt 46 min per dygn , och pojkar i 59 min. Bara pojkar i åk 5 och 8 når målvärdet enligt riktlinjerna med hög intensitet över 60 min per dag.. I gymnasiet är det bara 12 % av flickorna och 32 % av pojkarna som når riktvärdena.

I rapporten har man funderingar om varför det är så här. Ungdomar som varit aktiva i idrottsföreningar svarar att de slutat för att det är tråkigt, tröttande och för tävlingsinriktat men också på grund av skolarbete. Parallellt visar undersökningen att ungdomars skärmtid ökar under de här åren

Man föreslår mer idrottstimmar på schemat men tvivlar på att det finns resurser för det ( jfr inledningen!). Alternativt föreslås att skolan/lärarna skall arbeta för mer aktivitet under skoltid, vilket verkligen låter omöjligt att genomföra, när man läser om hur pressade lärare i allmänhet känner sig. Studien föreslår också mer ”öppna” träningsformer utan närmare specifikation.

I Ungdomsmedicinska gruppens gemensamma epidemiologiska studier finns många skolor med samma problem att få unga att röra sig, och inte minst sådana som aldrig går till gymnastiktimmarna . Ett par skolläkare lyckades höja fysisk aktivitet i den gruppen genom att erbjuda träning på gym. Jag tror det vore idealiskt för många. Själv hatade jag skolgymnastiken. På min tid var bollspel av olika slag vanligt som jag som liten och tunn aavskydde. Värst var handbollen med alla hårda bollar och knuffar.

Att riksidrottsförbunden eller mer schemalagda idrottstimmar skulle kunna lösa eller förbättra den här situationen tvivlar jag starkt på. Det blir nog bara ”more of the same”. I Bunkefloprojektet lyckades man men det kräver att man startar i åk 1. Hur det gick i äldre åldrar och i gymnasiet finns inte rapporterat.

I Göteborg lägger kommunen ner mycket pengar på att ge alla elever spårvagnskort. Lägg de pengarna på kort till Friskis och Svettis, korpen eller motsvarande. De skulle nog kunna fixa ungdomsinriktade träningspass med sånt som ungdomar, inte minst flickor, gillar. Gå in på träningsföretagen och kolla deras utbud. Ett annat alternativ kan vara att ge alla ungdomar förslagsvis över 12 år kort till de hyrcyklar som finns överallt i kommunen och som många kommuner har investerar i . I Göteborg är det fullt med cykelbanor även mitt i stan. Man har till och med uppfunnit något som heter Cykelfartsgator, där det är för trångt för särskilda cykelbanor. På dessa gator cyklar man mitt i körfältet och bilister får snällt hålla sig bakom i lagom takt.

Med detta menar jag att det finns många alternativ till Idrotssförbundens aktiviteter och till fler skoltimmar. Som alltid handlar det om att ”Gräva Där Du Står”. Kolla det lokala utbudet!

170517