Två viktiga globala nyheter av betydelse för ungdomars hälsa

  1. FN vill förbjuda alla oskuldsundersökningar av kvinnor. Motivet för förbud är att undersökningen är plågsam för kvinnorna, kränkande och diskriminerande eftersom män inte utsätts för samma krav. Dessutom saknas helt vetenskapligt stöd för ”tvåfingermetoden” som är den globalt dominerande metoden. Mer finns att läsa på länken nedan.
    who.int/reproductivehealth/publications/eliminating-virginity-testing-interagency-statement/en/. obs även  infograpics: -global strategies to eliminate this practice. I Sverige är det förbjudet med oskuldsundersökningar enligt ett uttalande från Socialstyrelsen den 8 oktober 2015 (gå in på Socialstyrelsen och sök på Oskuld så hittar man info).  Uttalandet kom till efter att Uppdrag granskning hade en intervju med en läkare på en privat vårdcentral i Göteborg som lovade släktingar att utföra en sådan undersökning. Likaså är könsstympning förbjudet och klassas numera som Våld i nära relationer.
  2. Racism and Its Harmful Effects on Nondominant Racial-Ethnic Youth and Youth-Serving Providers: A Call to Action for Organizational Change. JAH online okt 2018.Rasism mot färgade i USA är tydligen så vanlig i USA att SAHM, Society for adolescent health and Medicine, har tagit fram ett handlingsprogram (Position Paper) mot diskriminering riktat mot patienter och även till personal på ungdomsmottagningar. Man erkänner myriader av racism i olika former, liksom tilltagande xenofobi, etnocentrism och nationalism, som kan medverka till att drabbade riskerar sämre hälsa och lägre självförtroende. Skrivelsen innehåller sammanfattande förslag på hur man identifierar dem som utsätts för diskriminering och negativa följder därav, förslag på hälsofrämjande insatser för de individerna och – viktigast av allt – rekommendationer om hur man kan på bästa sätt kan åstadkomma effektiva systemförändringar.