Kristina Berg Kelly

Amerikansk kommentar om könsidentitetsbekräftande behandling

SAHM responds to misleading commentary regarding the transition-affirming protocol

En aktuell amerikansk kommentar till ett inlägg om könsidentitetsbehandling av transpersoner

Referat från Adolescent Health News Roundup 20 juli 2017

Se även artikelserie i SVD som börjar idag 170723 samt mitt tidigare referat i bloggen: ”Beyond He or SHE”

SAHM dvs Society for Adoelscent Health and Medicine, är det viktigaste internationella samfundet för vetenskap och forskning och publicerar bl a JAH, Journal for Adolescent Health. De utarbetar vidare olika policydokument som rättesnöre för god praxis.. De har ett nätbaserat nyhetsmagasin, The Adolescent Health News Roundup. I senaste utgåvan från 20 juli tar man upp och kritiserar hårt en artikel av Dr Michelle Cretella, ordförande för American College of Pediatricians. Hennes artikel heter ”I am a Pediatrician. How Transgender Ideology has Infiltrated my Field and Produced Large-scale Child Abuse.” Här är länken till hennes inlägg : http://sherwood-sam.informz.net/z/cjUucD9taT02Nzc2MTI5JnA9MSZ1PTEwMTkwMDgxODYmbGk9NDU5NzM1OTM/index.html

SAHM betecknar artikeln som en rent fientlig attack på könsidentitesbehandling av transpersoner med argument med grova medicinska sakfel, utelämnande av av medicinska fakta, hatisk (!) tolkning av olika underlag och fakta helt tagna ur sitt sammanhang.

Därefter går SAHM in på Cretellas argument och bemöter dem punkt för punkt.

 1. Tvillingstudier visar att ingen är fast i en kropp med fel kön. Cretella utgår felaktigt från att DNA bestämmer könsidentitet/gender. DNA bestämmer kön/sex som inte är samma som identitet. Hon citerar en tvillingstudie av Milton Diamond från 2013 som visar att 20% av båda paren identiska tvillingar identifierar sig som transgender. Hon nämner inte att detta är betydligt högre än populationsfrekvensen som är 0.3%. Identiska tvillingar har samma DNA, men efter att ursprungsägget delat sig i två ägg i livmodern antar de olika karakteristika, påverkade av uterusmiljön. Hon påstår att det finns en minimal biologiskt disposition vilket är ett understatement, I stället hävdar hon att “transgenderism will not manifest itself without outside non-biological factors also impacting the individual during his lifetime”. Hon menar alltså att könsidentiteten är ett personlig val. Detta avfärdar SAHM som ett ”stenålderargument” som nutida forskning helt tar avstånd från. (International Review of Psychiatry.  Volume 28, 2016 – Issue 1: Gender Dysphoria and Gender Incongruence).
 2. Könsidentitet är påverkbar speciellt hos barn. Här framför Cretella ovidkommande referenser, som att 75-95% av prepubertala barn växte ur sin könsdysfori och att mängden remisser till transgenderbehandling i Storbritanien har ökat kraftigt. Dessa argument kan helt förklaras med det faktum att transgenderdysfori nu uppmärksammas. Det är OK att söka behandling, något som SAHM starkt betonar som viktigt.
 3. Pubertetsblockerande hormoner har inte visat sig vara säkra. Cretella hänvisar till en rapport från The Impact study, men tar bara upp möjliga negativa bieffekter, som risk för minskad bentäthet. Att denna åter ökar efter puberteten nämner hon inte. SAHM konkluderar att alla medicinsk behandling kan ha bieffekter, och att man alltid måste väga fördelar och nackdelar mot varandra.(www.Impactprogram org)
 4. Inga vetenskapliga studier visar att barn som fått könsblockerande hormon slutar med sina mediciner. Cretella drar därför slutsatsen att de fått transgenderidentitet av behandlingen. SAHM hävdar att just detta visar att den könsblockarande behandling har varit helt rätt för dem.
 5. Cross-sex hormoner är associerade med farliga hälsorisker. Cretella ger inga bevis eller referenser till detta. Hon hänvisar till en artikel som rapporterar både positiva och negativa effekter av könskorrigerande behandling. Men citerar bara de negativa effekterna. SAHM hänvisar till att all läkemedelsbehandling kan ha både positiva och negativa effekter
 6. Neurovetenskap visar att ungdomar saknar vuxnas förmåga att bedöma risker. Med detta påstående dissar Cretella totalt hela den pediatriska psykologin , som hävdar att unga mycket väl kan göra adekvata riskbedömningar, men att deras hjärnor är programmerade för att utforska världen för att få en stabil identitet i alla avseenden .
 7. Det finns inga bevis att identitetsbekräftande behandling förhindrar självmord hos barn. Cretella citerar en studie som visade att diskriminering i sig inte ledde till högre frekvens av självmord hos LGBTQ-individer. Men studien visade också att de hade högre nivåer av psykisk ohälsa, större risk för depression och oftare rapporterade brist på psykologisk hjälp. Samtidigt rapporterar hon inte om den flod av data som visar att bekräftelse är otroligt viktigt för transgendergruppen. En studie visade att kraftigt socialt stöd minskade självmordsrisken med 82%. En annan studie visade att självmordsförsök förekom hos 41% i trangendergruppen, mot 4.6% i genomsnitt i motsvarande USA-grupp. . Orsakenen till självmordsförsöken var diskriminering, utsatthet och att bli avvisade av vänner och familj
 8. Identitetsbekräftande behandling har inte löst problemet med självmord i transgenderpopulationen. SAHM: Nej det har inte hänt därför att trangenderpopulationen fortfarande kämpar hårt mot meningslösa och skadliga attacker som denna. Acceptans, medkänsla och stöd särskilt från de medicinska disciplinerna är ett sätt att hjälpa till att lösa detta komplexa problem. Cretella citerar en svensk studie som visade att självmordsfrekvensen i en grupp vuxna som genomgått könskorrigering var 20 gånger högre än i normalpopulationen. Återigen är detta ett citat där hon påstår att data som dessa korrelerar med orsakssamband som inte finns i studien.
 9. Slutord från SAHM: Vi arbetar alltid för att kämpa mot felinformation. Man skall inte påstå att man är ojävig och saklig, när hela ens artikel är baserad på uppfattningen att könsdysfori är ett val som individen gör. Det är dags att lyssna på våra unga patienter och hjälpa dem som de är.
 10. Min kommentar: Jag har aldrig hört eller läst att SAHM tagit iså dettasätt. Men det behövs nog i Trumpland

Fler referenser på begäran!

170723

 

 

 

.

 

1 kommentar

 1. Kristina Berg Kelly

  You can google it!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2024 Ungdomsmedicin

Tema av Anders NorenUpp ↑