The Impact of Sleep Improvement on Food Choices in Adolescents With Late Bedtimes

Av LD Asarnow, SM Greer, MP Walker, AG Harvey in Journal of Adolescent Health, vol 60 , sid 570-76, juni 2017

Som tonårsförälder och som läkare för många unga människor har jag ofta undrat varför unga absolut vill vara uppe så sent och varför man inte kan förklara problemen med att lägga sig mycket sent, att förskjuta dygnet varje veckoslut (som jetlag efter en resa tur och retur till New york över helgen). Vi kan förklara att hormonbalansen blir alldeles förryckt och därmed dygnsklockan, the circadian rythm, vilket försämrar hjärnan utveckling, försämrar skolresultaten pga bristande koncentration, kan leda till depressiva besvär, etc.

Nu har vi fått ytterligare ett argument. Lägger man sig sent väljer man spontant en onyttigare frukost, som leder till hungersug under dagen och därmed ökar risken för fetma. Kan unga förmås att lägga sig tidigare, så väljer de spontant en hälsosammare frukost.

Dessa påståenden bygger på en elegant, liten studie som omfattar 42 ungdomar. Alla hade före studien genomfört tre månaders dagboksregistreringar över sin sömn, liksom deras föräldrar, så man hade goda data över deras sömnvanor, som del i en annan studie. Sömnen mättes med tre variabler, tidpunkt för sänggående, total sömntid och sömnighet dagtid. Nästa steg var att alla deltagare fick gradera sin favoritmat inom fem olika delområden, som sött, salt, stärkelserikt, frukt eller mejeriprodukter med olika glukämiskt index. Tredje steget var att genomgå sex individuella 60 minuters lektioner om sömn utspridda under läsåret. Fjärde steget var att sova över i ett lab och bli serverade en frukost som bestod av en skiva rostat bröd med sylt. Sen kom det in fem skålar med samma kaloriinnehåll inom de fem kategorierna. Deltagarna fick veta att detta var deras belöning och de fick välja fritt och hur mycket de ville äta ur skålarna, medan försöksledaren lämnade rummet under tio minuter. Därefter var försöket över. Man samlade in skålarna och räknade ut hur mycket och vad som deltagarna hade valt att äta

Av de 42 deltagarna hade 24 tidigarelagt sin tid för sänggående, och de övriga hade inte gjort det. De som gick till sängs tidigare, valde signifikant bättre frukost ur skålarna , dvs med lågt GI. Total sömntid och sömnighet under dagtid hade däremot ingen effekt på matvalet.

Alltså: att få unga att lägga sig tidigare kan vara ett sätt att förebygga övervikt

Den andra slutsatsen som inte nämns i artikeln, är att nästan hälften av ungdomarna var opåverkade av den pedagogiska insatsen. Ganska deprimerande, men i enlighet med ens kliniska erfarenhet! Men bra för föräldrar att få höra. Droppen urholkar stenen, säkert även detta område!

170709