Sexlustoch  sexaktivitet bland unga avtar

Kate Julian (KJ): The Sex Recession. Atlantic Monthly vol 322, 2018 sid 78-94

Man kan undra över om det är viktigt att referera en artikel om sexlivet hos ungdomar i andra delar av världen. Ett av mina motiv är bredden i den här artikeln, även om data inte alltid är vetenskapligt underbyggda. Jag har inte hittat motsvarande uppgifter för svenska förhållanden fast jag sökt. Ett annat skäl är att våra kulturer idag är så sammanlänkade via social media och underhållningsindustrin, det som händer där, händer snart här, om det inte redan skett.

Atlantic Monthly är inte en vetenskaplig tidskrift och detta är inte en vetenskaplig undersökning eller översikt. Men denna amerikanska månadstidskrift har en grundmurad position som vederhäftig. Författaren bygger sin artikel på löst sammanfogade referat av olika studier blandat med egna intervjuer med forskare, bekanta och via nätet. Jag  tycker att artikeln är tänkvärd.

Tillgången till sex har aldrig varit större enligt artikelförfattaren KJ. Utomäktenskapligt sex är helt OK. På nätet erbjöds alla varianter av sexaktiviteter. Teen Vogue har nyligen haft en guide om analsex. Sexting är ur statistisk synpunkt normalt. Så varför har amerikanska unga mindre sex nu?

Föräldrar och ungdomsläkare, präster och lärare noterade till sin glädje att unga började med samlag allt senare. 1991 hade 54% av highschooleleverna haft samlag, nu är antalet nere i 40%. Likaså har antalet oönskade graviditeter hos tonårsflickor minskat till en tredjedel av vad det var när det stod som högst. Jean M Twenge från San Diego State University har visat att unga vuxna har betydligt färre sex partners än tidigare generationer och att 15 % rapporterar att de är helt abstinenta. Hon har också visat att bland vuxna har antalet samlag minskat från 62 per år på nittiotalet  till 54 år 2014 och att minskningen fortsätter. Twenges databas har kritiserats, men ingen har på allvar ifrågasatt hennes slutsatser. Antropologen Helen Fisher har samlat uppgifter om 5000 singlar från sajten Match.com och bekräftar samma trend.

Under de sista 25 åren har antalet par som gifter sig minskat, och folk gifter sig allt senare. Antalet par som bor ihop utan att vara gifta har inte heller ökat.  Bland individer under 35 år lever nu 60 % utan partner. Trettiofem procent i denna ålder bor faktiskt med sina föräldrar, vilket har blivit den vanligaste livsstilen i åldersgruppen.

Globalt är trenden likartad. Britain´s National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles rapporterade 2001 att individer 16 till 44 år hade sex i genomsnitt 6 gånger per månad men 2012 var siffran under 5. Data från Australien, Finland och Nederländerna är likartade. Den holländska studien visade dessutom att kyssande minskat. I Sverige har vi UngKAB15-undersökningen som publicerades 2017. 7755 individer inom åldersgruppen 16-29 år svarade på frågor i en enkät från Folkhälsomyndigheten. Av dem hade 81% haft sex någon gång. Median- och medelåldern för sexdebut var 16 år, något lägre för tjejer än för killar. 56% var mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt sexliv, flickor något mer nöjda än pojkar. 2009 genomfördes UngKAB09 med likartat upplägg. Medelåldern för sexdebut var där samma, 16 år, något tidigare för flickor än för pojkar. De flesta hade positiv uppfattning om sitt senaste samlag.  I UngKAB09 hade man några frågor om porr. En tredjedel av männen tittade på porr dagligen. Kvinnorna var inte lika intresserade eller hade en negativ attityd till porr. Båda studierna hade det uttalade syftet att öka kunskapsunderlaget för förbättrad SRH för unga och motverka STI och HIV  och i ingendera studien fanns data som gör att man kan bedöma om sexaktiviteten  har ändrat sig över tid.

Japan är det land där nedgången i sexaktivitet har skapat stor oro. År 2005 hade en tredjedel av unga åldern 18-34 år inte haft sex men år 2015  var det 43 %. Andelen som sa att de inte tänkte gifta sig hade också ökat. ”Celibatsyndromet” omfattade män som inte var intresserade av kvinnor och inte heller av yrkesmässig framgång. De bodde oftast hemma, de kunde vara besatta av manga och anime. Bidragande anses vara att japanskt yrkesliv ses om krävande med dåliga framtidsutsikter. Så vad har hänt med den japanska sexlusten? Det vet vi inget om. Men tänkvärt är förstås att Japan anses bäst och störst i världen när det gäller sexleksaker och alternativa sexaktiviteter. Hur japanska kvinnor reagerar finns inga uppgifter om i denna artikel. Västländer har undrat över dessa japanska fenomen, nu börjar somliga tro att även i västlandet kommer utvecklingen att gå samma riktning.

KJ har diskuterat fenomenet minskad sex-aktivitet med många experter inom olika områden, som föreslagit  många teorier om orsakerna. Knullkulturen, tilltagande oro för ekonomin, mer ångest och mer bruk av antidepressiva , mer TV tittande. Att man prioriterar skolan och studier högre.

KJ själv har fastnat för en handfull förklaringar som dök upp ofta i hennes samtal:

  1. Ensamsex, Masturbering. Olika artikelförfattare citerade av KJ påstår att sexlusten bland japanska män är det inte fel på, bara sättet att uttrycka den. Samlag är för jobbigt. Alltså olika varianter av ensamsex. Och industrin med sexleksaker av alla slag har utvecklats rejält. I USA har masturbering officiellt varit helt tabu att ens diskutera och föräldrar har gjort allt de kunnat för att hindra sina barn, det har ansetts skadligt. I våra dagar vet man att det förekommer generellt, inte minst med porr så lättillgängligt . Därför dyker nu igen ideer upp om att porr och masturbering är farligt, leder till erektil dysfunktion, till och med ger strukturella hjärnskador (i ett TED föredrag) och orsakar akademiska och sociala misslyckanden. Seriös forskning som visar sådana effekter saknas helt.
  2. Knullkultur och ”helikopterföräldrar”. Under 90-talet blev amerikanska folkhälsoexperter och ungdomsmedicinare nöjda. Nu gick antalet oönskade tonårsgraviditeter ner. Man såg det som ett resultat av att unga lärt sig använda preventivmedel bättre. Andra experter var osäkra på orsaken. Nedgången har fortsatt. Unga startar också sitt sexliv senare. Under 90-talet dök hookup kulturen upp, som kraftigt överdrevs i media, speciellt vad gällde ungdomslivet på college. Nyligen har sociologen Lisa Wade publicerat en studie om detta, som bygger på dagboksanteckningar förda av collegestudenter mellan 2010 och 2015. Wade delar in ungas sexuella aktiviteter i tre grupper. Cirka en tredjedel var enligt henne avhållsamma. En tredejdel ”smuttade” på sex, lite knullande ibland men ambivalenta. Mindre än en fjärdedel gillade sex och knullade ofta. En minoritet hade fasta förhållanden. Dessa observationer är i linje med andra studier på collegestudenter. Det visar sig också att romantiska förhållanden under ungdomsåren minskat i frekvens, påvisat bland annat i den stora pågående ADD Health studien.

Ungdomskulturen tycks ha ändrat sig radikalt de sista 20-30 åren. Redan tidigt är ungdomar uppbokade från morgon till kväll med skola, studier, sport och andra fritidsaktiviteter, det finns  helt enkelt inte tid för spontant ungdomsumgänge. Föräldrakontroll anses också vara bidragande. Skola först,  jobba sen, kärlek sist är sammanfattningsvis det uttalade eller underförstådda budskapet som många unga fått sig itutat hemifrån.

  1. Tinder. Dagens amerikanska unga går inte till barer och raggar partners. Allt färre söker eller träffar en partner in real life. Att ta initiativ på offentlig plats rapporteras som extremt stressande och pinsamt av många unga jämfört med online dating. Under senare tid rapporterar unga att #Metoo-rörelsen gjort spontant flirtande ännu svårare. Tinder och liknande dejtingsajter har blivit det normala. Problemet som de rapporterar enl KJ är att man kan få många swipes , men att det inte leder vidare till något fysiskt möte. Detta ger frustration. Att använda Tinder och andra sajter används  också av många som tidsfördriv eller som ett sätt att höja sin självkänsla genom att räkna swipes. Tinder har publicerat statistik 2014. Den genomsnittlige besökaren loggar in 11 gånger om dagen, och använder 7.2 min  per session ( män ) eller 8.5 min  (kvinnor). Få sessioner leder till ömsesidigt textutbyte, extremt få till matchning enligt Tinder.
  2. Dåligt sex. Enligt KJ klagar många kvinnor över dåliga sexerfarenheter, som gör att de avstår från sex. Herbenick med medarbetare som startat National Survey of Sexual Health and Behaviour 2009 har bland annat visat att 30% av kvinnor angav smärta vid sitt senaste samlag. Sexleksaker och analsex är något som ökat liksom annat inspirerat av porr som kvävningsattacker. För många unga har porr blivit den sexkunskapförmedling  de har tillgång till. Vid analsex utan glidslem är det svårt att få till det på ett bra sätt, både för unga män och särskilt för kvinnor. I en studie rapporterade 72% av unga kvinnor smärtor vid analsex. Knullkulturen har inte gjort det lättare. En allmän kunskap är att sexteknik lär man sig bäst i ett fast förhållande med ömsesidighet, något som knullkulturen inte premierar. ”We hook up because we have no social skills. We have no social skills because we hook up”.
  3. Hämningar. Att vara nöjd med sin egen kropp bäddar för ett bättre sexliv. Unga människor idag tycker inte om att visa sig nakna i omklädningsrum och sveper handdukar om sig i alla situationer. I USA skyller man på att obligatorisk dusch efter gympa försvann på 90-talet. Unga är alltså mindre vana att se varandra utan kläder. Dagens unga har också tillgång till mängder av bilder på vackra unga kroppar att jämföra sig med. Tilltagande krav på plastikoperationer från unga speglar samma missnöje med den egna kroppen.

Har själva sexdriften minskat under 2000-talet? Detta är något som KJ också diskuterar i kåserande stil. Tilltagande frekvens av ångest och depression och medicinering mot detta hämmar sexlusten och sexaktiviteten. Sömnsvårigheter och för lite sömn verkar i samma riktning. Att ständigt vara uppkopplade på nätet är destruktivt. Och efter längre abstinens är det svårt att komma igång igen. Unga som aldrig haft sex vid 25 års ålder riskerar att aldrig bli sex-aktiva.

Hur är sexlust och sexaktivitet över tid i Sverige? Och skall vi tro att japanska mönster och amerikanska mönster kommer att slå in här?

Och vad vet ni på Ungdomsmottagningarna om detta? Synpunkter??