Adolescent Gambling: An Update on Research Since 2010

Editorial i Journal of Adolescent Health, vol 60, sid 481-482, juni 2017

Och

Independent Versus Co-occurring Substance Use in Relation to Gambling Outcomes in Older Adolecents and Young Adults

 Av JM Cronce, JN Bittinger, CM Di lodovico and Jliu, Journal fo Adolescent healht vol 60 , sid 528-533, juni 2017.

Ledarskribenten hänvisar till en översiktsartikel i JAH från 2010 då man sammanfattningsvis önskar mer forskning på området från fler länder än USA, Canada och Storbritannien och också mer bakgrundsvariabler än de rent kvantitativa. Man saknade teoribaserade hypoteser, data om komorbidiitet, särskilt samband med alkohol- och cannabisbruk och anmärkte på att det saknades relevanta ungdomsanpassade frågeformulär.

I den aktuella ledaren påpekade man att mängder av kasinon öppnats i Sydostasien sedan tio år tillbaka Mängden av hasardspelande personer har ökat enormt och en livlig forskning rapporterar om detta. Det finns tom en ny tidskrift, Asian Journal of Gambling Issues and Public Health. Men forskningen har huvudsakligen fortfarande varit beskrivande.

När cannabis legaliseras i många stater i USA uppstår frågan hur tillgången till cannabis för nöjes skull kommer att påverka ungdomar och i detta sammanhang, om det harbetydelse för riskfyllt hasardspel. Det finns studier som visar att de som rapporterar problem med hasardspelande också använder alkohol och cannabis i hög utsträckning men också har problem med kriminalitet, HIV och andra tyngre droger. Man hoppas att framtida studier kommer att mer i detalj bena ut hur sambanden ser ut.

I samma nummer av JAH finns en detaljstudie av intresse i sammanhanget. Vilket har störst betydelse för negativa konsekvenser av själva hasardspelandet, bruk av alkohol eller cannabis var för sig eller båda substanserna samtidigt? Svaret var att cannabisbruk under aktuellt spelande gav mest negativa konsekvenser., Samtidigt bruk av alkohol ökade inte det negativa utfallet .I förebyggande syfte bör man alltså fokusera på att reducera cannabisbruk under sjjälva spelandet om man vill minska negativa konsekvenser för ungdomar.

170716